In English

Stakeholder communication as a strategic tool for firms offering complex products in dynamic environments

Axel Engvall ; Emma Wibel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:063, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-21. Den ändrades senast 2019-02-21

CPL ID: 256540

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek