In English

Antibacterial Effect of Amphiphilic Hydrogels with Covalently Attached Antimicrobial Peptides

Edvin Blomstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256537

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek