In English

Microencapsulation of actives for the healthcare of tomorrow

Gustav Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20. Den ändrades senast 2019-02-20

CPL ID: 256535

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek