In English

Supply chain transparency

Sri Vidya Srinivas Ganta ; Sudipta Saha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:124, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20. Den ändrades senast 2019-02-20

CPL ID: 256534

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek