In English

Fatigue Testing of Glass/Metal Joints with Polyurethane for Car Windows Application

Marcus Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek