In English

Stability of Silane Functionalized Colloidal Silica

Xuan Vänerlöv ; Frida Bilén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20. Den ändrades senast 2019-02-20

CPL ID: 256531

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek