In English

Continuously Produced Electrically Conducting Silk Fibers and Their Integration into Functional Fabrics

Sandra Hultmark ; Sozan Darabi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20. Den ändrades senast 2019-02-20

CPL ID: 256530

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek