In English

Sustained Drug Release and Cytotoxicity Studies of a Nanoporous Elastomeric Biomaterial

Christoffer Gyllensten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek