In English

An investigation of foaming properties of the hemicellulose galactoglucomannan

Jessica Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20. Den ändrades senast 2019-02-20

CPL ID: 256524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek