In English

Design of a 3D printed nanocellulosebased absorbent for wound dressing applications

Mickis Gullstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek