In English

Synthesis and Electrochemical Evaluation of Naphthalene Diimides for Aqueous Organic Redox Flow Batteries

Francis Owusu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256520

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek