In English

Development and validation of a small scale model for assessment of supersaturation and precipitation in simulated gastrointestinal media

Olivia Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256518

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek