In English

Development of a 3D Bioprinted Skin Tissue Model

Isabella Bondesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256517

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek