In English

Evaluating the Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels bioprinting method

Wictor Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256516

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek