In English

Cartilage repair with the use of adipose tissue and 3D bioprinting

madeleine attfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-20.

CPL ID: 256515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek