In English

Quantification of Losses for a single product flow in End-to-End Supply Chain

Ashwin Sathyanarayana ; Chrisler Machado
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-19. Den ändrades senast 2019-02-19

CPL ID: 256511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek