In English

E-band/W-band corrugated horn feed for the Onsala Space Observatory 20 m radio telescope

Tasmiah Shaikh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-19. Den ändrades senast 2019-02-19

CPL ID: 256509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek