In English

The quest for quality when working scaled agile

Viktoria Andréasson ; Sophia Jaconelli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:123, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-14. Den ändrades senast 2019-02-14

CPL ID: 256493

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek