In English

Future of fashion

Emil Gleerup ; Max Modig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:121, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-11. Den ändrades senast 2019-02-11

CPL ID: 256485

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek