In English

Development and design of a live cell imaging microscope for use in incubators

Sebastian Persson ; Niclas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-07.

CPL ID: 256480

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek