In English

Hydrodynamic modelling of microplastic transport - A case study on microplastics from traffic emissions in the Göta River

AI LINH NGUYEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Göta River, hydrodynamic modelling, microplastics, MIKE Powered by DHI, stormwater, traffic-related sourcesPublikationen registrerades 2019-02-05. Den ändrades senast 2019-02-05

CPL ID: 256478

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek