In English

Integration of acquired consultancy firms

Anna Mårtensson ; Johan Nordholts
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:117, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-02-01. Den ändrades senast 2019-02-01

CPL ID: 256476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek