In English

Single Glued-in-Rod Connections for Timber Structures - A state-of-the-art review

VIKTOR WIBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Glued-in Rod, Timber, Adhesive, Design proposalPublikationen registrerades 2019-01-23. Den ändrades senast 2019-01-23

CPL ID: 256467

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek