In English

Remote Collaboration for Process Optimization

Jesper Åberg ; Christoffer Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2019.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-21.

CPL ID: 256462

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek