In English

On SPMSM rotor position estimation from standstill and for low speeds: Evaluation of techniques for estimating position and speed of an SPSM

Victor Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-18. Den ändrades senast 2019-01-18

CPL ID: 256460

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek