In English

Hierarchical model predictive control for system with noise and inequality constraints

Mo Xu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX113/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-08. Den ändrades senast 2019-01-08

CPL ID: 256448

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek