In English

Doppler shift estimation for intelligent beamweight computation

Ermias Habtegebriel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX010/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-08. Den ändrades senast 2019-01-08

CPL ID: 256443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek