In English

Design and simulation of a vertically and horizontally polarized array feed for a 28 GHz random-LOS test setup for vehicle applications

Kevin Johanhage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX102/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-08. Den ändrades senast 2019-02-19

CPL ID: 256442

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek