In English

An investigation of two different skin marker models for 3D gait analysis of the trunk

Maria Sundström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX109/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-08. Den ändrades senast 2019-01-08

CPL ID: 256441

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek