In English

Improved performance of an FMX truck by normal force estimation and control

Ahmet Arikan ; Yusuf Talha Bekaroglu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX053/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-08. Den ändrades senast 2019-01-08

CPL ID: 256438

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek