In English

Automated brewery - Modelling and control of temperature dependent processes of batch beer brewing

Alexander Lydh ; Oscar Stjernberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX094/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2019-01-08.

CPL ID: 256437

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek