In English

ISM-Koden: Sjöfartens Kvalitetssystem

Love Holkner ; Jimmi Nordh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-12-28.

CPL ID: 256431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek