In English

Effekter av ett Internationellt Postavtal utan Subventionerad Frakt

August Wängberg ; Viktor Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 54 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

1874 slöts ett internationellt postavtal genom FN organet Universal Postal Union (UPU) med syftet att främja det internationella postsystemet. Avtalet reglerar tariffrater som ger anslutna nationer rätt till ersättning och tarifferna bestäms beroende på i vilken grupp nationen tillhör. Kina klassades då som ett u-land och erhåller än idag subventionerade frakter gentemot mer utvecklade länder trots att landet anses vara en ekonomisk stormakt. Syftet med studien är att undersöka hur marknaden kan förändras när subventionerade frakter slopas och hur aktörer som nyttjat fördelarna kan tänkas agera. Med frågeställningen vill vi besvara vad effekterna utan subventioner blir, hur e-handeln mellan Kina och Sverige kan tänkas förändras samt om det möjligtvis kommer uppstå nya marknadsplatser eller nya logistikströmmar.

Studien består av en kvantitativ undersökning innehållande en enkätstudie med 400 respondenter samt en kvalitativ del innehållande intervjuer med tre stycken branschexperter. Rapportens resultat visar att konsumenterna söker billiga produkter utan krav på leveranstid och således är icke essentiella produkter populärast. Vidare visar resultatet att utbudet kan tänkas förändras vilket skulle öka kraven på leveranserna medans de billiga frakterna skulle spela en mindre roll än vad den gör idag. E-handelsvolymerna kommer fortsatta öka men troligtvis inte med den takt som det gjorde under 2017 och ett tänkbart scenario är att volymerna kommer skickas med privata speditörer som är mer specialiserade på snabb och säker frakt.

Nyckelord: Världspostföreningen, Subvention, Subventionerad, Hanteringsavgift, Postnord, E-handel, Wish, Aliexpress, Konkurrens, PostavtalPublikationen registrerades 2018-12-28. Den ändrades senast 2018-12-28

CPL ID: 256429

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek