In English

International ownership of port infrastructure, OBOR: a systematic review

Tobias Thunberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 46 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-12-28.

CPL ID: 256425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek