In English

Towards an Automated Knowledge Management System

Lakshmi Pradip Salelkar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-21. Den ändrades senast 2018-12-21

CPL ID: 256421

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek