In English

Design and testing of a 3-phase voltage source inverter for mild hybrid vehicle application

Yashovardhan Rastogi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-20. Den ändrades senast 2018-12-20

CPL ID: 256415

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek