In English

Fantastiska spelmekaniker och var man hittar dem - En utforskning av unika designmojligheter inom fysikbaserade videospel

Åke Andersson ; Thomas Jonsson Damgaard ; Algot Nilsson ; Anna Romeborn ; Razmus Strandell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 93 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Syftet med detta projekt har varit att utforska designmöjligheter i videospel baserade på fenomen från sällan använda fysikområden. För att hitta intressanta outforskade fysikområden som skulle kunna användas har en dokumentation av tidigare spel skapats, varefter en analys av deras fysikanvändning har utförts. Därefter gjordes en kartläggning av dessa, vilken användes för att hitta de olika fysikområdena som vi ville utforska. För att nå projektets syfte har fem egna implementationer i form av minispel skapats, där fenomen från de olika fysikområdena vi valt att utforska lyfts fram som den centrala spelmekaniken. Dessa fem minispel utforskar straloptik, kvantfysik, lagrangesk mekanik, relativitetsteori, och strömningsmekanik. Spelidéer som utforskar fyra andra fysikområden utvecklades även, utan motsvarande implementationer. Dessa fysikområden är kretslära, elektriska fält, elektromagnetism, och fourieroptik. Implementationerna visar att det finns mindre utforskade fysikområden att skapa intressant gameplay kring. Dock visar projektet att användningsmöjligheten med de olika fysikområdena varierar. Störst potential ses i relativitetsteori och kvantfysik; där finns fenomen som inspirerar till spännande nya mekaniker. Vår slutsats är därmed att det finns designmöjligheter i att även utnyttja sällan använda fysikaliska fenomen i videospel.Publikationen registrerades 2018-12-12. Den ändrades senast 2018-12-12

CPL ID: 256390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek