In English

VST-Synthesizer

Anton Fredriksson ; Andreas Kuszli ; Klas Ludvigsson ; Sarosh Nasir ; Lukas Rahm ; Stanisław Zwierzchowski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 60 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Detta projekt syftar till att skapa en virtuell synthesizer (förkortas synt) med hjälp av specifikationen VST och programmeringsspråket C++. Då väldigt vaga specifikationer gavs valdes syntens funktioner av gruppen. Mycket fokus lades på framtagning av matematiska modeller för syntens olika funktioner såsom filter och oscillatorer. För att underlätta arbetet har ramverket JUCE utnyttjats. Ett automatiskt testverktyg utvecklades för att verifiera syntens implementation. Projektet resulterade i en fungerande synt med ett väl fungerande användargränssnitt. Alla specifikationer som ställdes upp i början på projektet implementerades och synten utökades även med ett antal tillägg.

Nyckelord: Virtuel Synthesizer, Signalbehandling, VST, VST-tilläg, MusikproduktionPublikationen registrerades 2018-12-12. Den ändrades senast 2018-12-12

CPL ID: 256389

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek