In English

Optimal design of PMSM for high performance sensorless applications

Mohamed Saad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-11. Den ändrades senast 2018-12-11

CPL ID: 256388

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek