In English

Humanizing digital healthcare: Design of a caring communication tool

Elin Gebring ; Fanny Wikman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-10. Den ändrades senast 2018-12-10

CPL ID: 256386

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek