In English

Using system dynamics and sustainable energy approaches to optimize blood stock management

Tim Diller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:116, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-05. Den ändrades senast 2018-12-05

CPL ID: 256378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek