In English

Microbial risk assessment of potential pathogen intrusion during planned maintenance work of drinking water distribution system in Gothenburg, Sweden

SHASHIREKHA RUDRAPPA ; Aleksandra ZHARKALLI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: E. coli, Source-Pathway, drinking water pipe, waterborne disease outbreak linked to drinking water pipe, membrane filtration method, intrusion events in drinking water distribution, QMRA, Regulatory risk levelsPublikationen registrerades 2018-12-04. Den ändrades senast 2018-12-04

CPL ID: 256375

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek