In English

Adapting a global quality management system to a local site

Malin Lindgren ; Patricia Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:090, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-04. Den ändrades senast 2018-12-04

CPL ID: 256374

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek