In English

Onskin - Development of a 3D-printed support structure for wound dressing

Oscar Ehner ; Marcus Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-03.

CPL ID: 256373

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek