In English

Development of Layup Optimization Toolbox for Predicting and Reducing PCB Warpage

Nikhil Masinete
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-12-03.

CPL ID: 256371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek