In English

Environmental life cycle management in the upstream supply chain

Erik Jodlovsky ; Hanna Zachrisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:048, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-30. Den ändrades senast 2018-11-30

CPL ID: 256366

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek