In English

WEBEES: Enhancing the user experience of wearable technology used for out-of-clinic gait analysis

Evelina Björklund ; Jacob Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-29.

CPL ID: 256362

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek