In English

Designing an efficient reverse logistics system for dismantlers

Louise Fängström ; Sahand Yari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:136, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-29. Den ändrades senast 2018-11-29

CPL ID: 256360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek