In English

Effective placement of sensors for efficient early warning system in water distribution network

MASHREKI ISLAM SAMI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: water distribution network, sensor placement, optimization, early warning system, scaled distribution network, source trackingPublikationen registrerades 2018-11-29. Den ändrades senast 2018-11-29

CPL ID: 256357

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek