In English

Design of a Metamaterials-Based Flat Gaussian Beam Reflector

Henry Clément
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-11-27.

CPL ID: 256346

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek